Tarasy drewniane


Tarasy kompozytowe

Tarasy drewniane w systemie tradycyjnymSystem tradycyjny, opierający się na montażu desek do legarów za pomocą niezrywalnych drewnowkrętów 'Spax-D', jest jednym z najpewniejszych i najczęściej stosowanych sposobów mocowań tarasu.

Ze względu na warunki atmosferyczne działające na taras, drewno narożone jest na powtarzające się procesy rozsychania i pęcznienia. Procesy te mogą powodować duże naprężenia działające na elementy mocujące. Drewnowkręty 'Spax-D' wykonane są ze stali nierdzewnej i posiadają specjalnie wzmacniany łepek, dzięki czemu są całkowicie odporne na zrywanie.

Przed przykręceniem drewnowkręta, każdy nawiercany otwór jest frezowany, dzięki czemu łepek drewnowkręta nie wystaje ponad powierzchnię tarasu. Zabieg ten zapewnia wysoką estetykę tarasu, zwiększa komfort użytkowania oraz ułatwia konserwację tarasu.

W systemie tradycyjnym legary przytwierdzane są do podłoża za pomocą nierdzewnych śrub. Zawsze dbamy o to, aby zapewnić odpowiednią hydroizolację pomiędzy podłożem oraz legarami.


Zobacz przykład tarasu wykonanego w systemie tradycyjnym: Kliknij >